Köp- och leveransvillkor

 

Priser

Moms f.n. 25%.
 

Betalningsalternativ

- Faktura

Betalning skall ske inom 20 dagar från fakturadatum om inget annat avtalats. Vid försenad betalning utgår dröjsmålränta och avgift för betalningspåminnelse enligt lag.

- Förskottsbetalning

Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgiro nr. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via E-post hur du går tillväga. (Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning)

 

Leveranstid

Normal leveranstid är 1 dag för lagerlagda artiklar. Beställningsvaror och kundunika varor enligt överenskommelse.

 

Leveranssätt

Vi skickar beställningar med bil eller med din specificerade logistikpartner. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Leverans sker genom att produkterna levereras till av Er angiven adress. Vi kommer att be om signatur som bevis på leveransen men vi reserverar oss för rätten att leverera utan en signatur. Kalejdo reserverar sig rätten att ta betalt för produktion av extra kopior på bevis för leverans begärd av kunden.

Kalejdo skall inte bli lidande för några kostnader vid försening i leveransen orsakade av beställaren.

Anspråk i hänseende av produkter som inte levererats eller levererats i förstört skick, eller i något missförhållande angående kvantiter måste ske skriftligen inom 14 dagar från leverans.

 

Frakt

Leveransen sker fritt, undantaget är brådskande levereranser enligt Ert önskemål, kundunika produkter eller vid ordervärde under 4000:- (exklusive moms).

Hämtorder kvarligger en vecka för hämtning. Hämtas materialet inte under denna tid går det omedelbart tillbaka i lager.

Kalejdo reserverar sig rätten att fakturera för kostnader som uppkommer för att möta kundens krav gällande speciella leveransönskemål.

 

Reklamation och returrätt

Inga returer eller anmärkningar mot fakturor godkänns utan att det är överenskommet med Kalejdo Svenska AB. Vid fel eller skador, kontakta oss omedelbart så att vi snabbt kan hjälpa Er. Önskar kund returnera varor skall detta meddelas Kalejdo senast 2 veckor efter erhållen leverans.

För av Kalejdo godkända returer av obrutna, oskadade förpackningar sker kreditering av fakturerat pris för returnerad vara. Sker returen på grund av felbeställning eller liknande, debiteras kunden 20% av fakturerat pris, dock minst 300 kronor.

 

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda, felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. (Gäller ej vid specialbeställda varor) Vi följer Konsumentverkets rekommendationer, se: Konsumentverket.se

 

Skador på paket och ej uthämtade paket

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till transportören och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut eller ta emot ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA PRISÄNDRINGAR, ÄNDRINGAR AV PRODUKTSORTIMENT OCH EVENTUELLA FEL I TEXTEN.

Produkter
Övrigt